Verksamhetsberättelse 2019

Året innehöll traditionsenligt ett flertal aktiviteter. Syftet med våra aktiviteter är att sprida information om fördelarna med att vara medlem i Villaägarna, främst Solhems Villaägareförening samt skapa en naturlig mötesplats för områdets villaägare och möjliggöra informationsutbyte och samkväm.

Medlemmar – Vid årets slut fanns c:a 840 betalande medlemmar i Solhems Villaägareförening.

Ekonomi –Föreningen har en fortsatt god ekonomi och har sänkt sina totala kostnader under året tack vare låga möteskostnader.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande               Pernilla van der Capellen

Vice ordförande        Jean-Pierre Mouton

Kassör                        Pernilla Tärning

Övriga ledamöter     Jan Sivertsson (sekreterare), Marianne Jacobson (Huvudkontaktombud Grannsamverkan) och Göran Mellblom.

Suppleanter               Markus Birgander och Lennart Gillström.

Adjungerade             Hans Hellström (medlemsvård) och Anni Sivertsson (Öppna trädgårdar)

Revisorer:                  Arvid Kjellander, Christoffer Hultkranz och Lena Unemo (ersättare)

Valberedning:           

Aktiviteter:

  • Årsmötet hölls i april.
  • Öppna Trädgårdar – lockade som vanligt många medlemmar till besök i trädgårdarna.
  • Familjedagen/ Villaägarnas dag – i augusti.
  • Höstmötet med tema Solenergi lockade ett 80-tal medlemmar.
  • Lånesläpkärran – administreras av Leif lennbom.

Grannsamverkan mot brott – sker i samverkan med närpolisen och stadsdelsförvaltningen.

Grannstödsverksamheten – elbilen som åker runt i villaområdena 5 dagar i veckan.

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Vidare har de berörda styrelsemedlemmarna samlats i arbetsgrupper för att planera olika aktiviteter och varit representerad vid årsmöten och ett antal övriga möten i såväl Villaägarna nationellt, ABC-Regionen som Villaägareföreningar i Stockholm Stad (VISS). Jean-Pierre Mouton har varit styrelseledamot i VISS. Vi har arbetat med att ta fram en policy för förtätningen i Solhem och Spånga.

 

 

                                                  Spånga i februari 2020