Verksamhetsberättelse 2014

Året 2014 innehöll många spännande aktiviteter såväl nya som traditionsenliga. Syftet med våra aktiviteter är att sprida information om fördelarna med att vara medlem i Villaägarna och inte minst i vår förening.

Medlemmar – Vid årets slut fanns c:a 900 betalande medlemmar i Solhems Villaägareförening.

Ekonomi – Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god med en stark balansräkning. Detaljerad årsredovisning presenteras vid årsmötet och finns tillgänglig 10 dagar före mötet (kontakta kassör/ordförande om du vill ta del av denna).

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande               Pernilla van der Capellen

Vice ordförande        Jean-Pierre Mouton

Kassör                        Pernilla Tärning

Övriga ledamöter     Jan Sivertsson (sekreterare), Marianne Jacobson (huvudkontaktombud Grannsamverkan), Anders Lundqvist och Roland Lundin

Suppleanter               Arne Lennström och Göran Mellblom

Adjungerade             Hans Hellström (medlemsvård)

Per-Inge Strömberg

Anni Sivertsson (Öppna trädgårdar)

Inga-Maj Henning (Nestor – Öppna Trädgårdar)

Revisorer:                  Per Strömbäck, Curt Rosman och Holger Ronquist (ersättare)

Valberedning:           Claes Glinning, sammankallande, Per-Inge Strömberg och Maud Hagberg

Aktiviteter:

  • Årsmötet hölls i april.
  • Medlemskväll på Blomsterlandet – i slutet av april.
  • Valborg på Gläntan – genomfördes tillsammans med Spånga IS och blev välbesökt.
  • Garage Sale – genomfördes för första gången.
  • Naturvandring – i maj med Pelle Holmberg på Drottningholm.
  • Spånga Marknad – i slutet på maj.
  • Öppna Trädgårdar – lockade som vanligt många medlemmar till besök i trädgårdarna.
  • Familjedagen/ Villaägarnas dag – i augusti.
  • Höstmötet med tema Säkerhet i hemmet lockade ett 80-tal medlemmar.
  • Lånesläpkärran – inköptes och finns för medlemslån på Spånga Järn.

Grannsamverkan mot brott – sker i samverkan med närpolisen och stadsdelsförvaltningen.

Grannstödsverksamheten – elbilen som åker runt i villaområdena 5 dagar i veckan.

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Vidare har de berörda styrelsemedlemmarna samlats i arbetsgrupper för att planera olika aktiviteter och varit representerad vid årsmöten och ett antal övriga möten i såväl Villaägarna nationellt, ABC-Regionen som Villaägareföreningar i Stockholm Stad (VISS). Jean-Pierre Mouton har varit styrelseledamot i VISS. Vi har arbetat för att utökandet av Bromma Flygplats inte får påverka vår boendemiljö, dels genom aktivt samarbete med andra villaägareföreningar, piloter och intresseorganisationer (Mänskligt Brommaflyg) samt genom att driva rättsprocess mot Transportstyrelsens beslut.  Marianne Jacobson har varit lyckosam i att få upp grannsamverkan på fötter igen. Nu går återigen mailinfo ut till medlemmar bl a om inträffade inbrott. Föreningen har som ovan nämnts köpt in en släpkärra såsom årsmötet beslutade och som hanteras av Spånga Järn. Släpet är mycket uppskattat av medlemmar. Vi har även under året genomfört en medlemsenkät. Resultatet har presenterats på hemsidan. Föreningen har även skapat en Facebooksida för att lättare nå den yngre generationen bland våra medlemmar.

 

 

                                                  Spånga i februari 2015